Update vanuit Noordoost: MHB, vertelpunt, regiobijeenkomst, en nog veel meer!

Via dit bericht willen we de regio kort bijpraten over actuele zaken.

HB informatielijn

De juiste informatie m.b.t. de HB informatielijn is:
Bereikbaar op maandagochtend van 9.00 tot 12.00 uur. Het telefoonnummer is nog steeds: 06-1285095600 (de laatste 2 nullen weghalen, dit doen we i.v.m. spambots). Het mailadres van Clarissa (AB’er HB) is: c.polinder123@so-zwolle.nl (de getallen eruit halen, dit doen we i.v.m. spambots).
Vragen over de wat ruimere mogelijkheden van ondersteuning m.b.t. MHB vanuit de subsidie? Leg gerust contact met Leonard.

Vertelpunt Evaluatie Passend Onderwijs Berséba Noordoost

Alle scholen (directies) hebben op woensdag 18 november een mail gehad met daarin informatie over de 2 momenten waarop we een vertelpunt in hopen te richten voor leerkrachten. Het gaat daarbij om woensdagmiddag 9 december en 13 januari 2021. Tot donderdag 3 december kan er ingeschreven worden.

Regiobijeenkomst 3 december 2020

De eerstvolgende regiobijeenkomst wordt helemaal digitaal gehouden. Centraal staat deze morgen de inbreng vanuit Emiel van Doorn die ons meeneemt in het thema: onderwijs aan ‘doeners’. Het belooft een interessante ochtend te worden. Vanaf januari start er ook een SLT met dit onderwerp waarbij we nog meer de diepte in kunnen gaan én de input kunnen verbinden aan de praktijk. Aanmelden kan vanaf maandag 23 november. Naast directeuren, IB’ers mogen ook anderen aansluiten. Als het goed is hoopt er ook iemand van de orthopedagogen uit onze regio aan te sluiten idem het SBO.

Evaluatieformulier na uitgevoerd PO

We herinneren alle IB’ers eraan dat ze na ieder uitgevoerd PO-traject een evaluatie moeten invullen. De evaluatie wordt digitaal geregeld via Driestar Educatief. We gaan er vanuit dat ook ieder traject op die wijze wordt afgerond. Lees hier verder voor meer achtergrondinfo. (https://www.berseba.nl/wp-content/uploads/2020/07/NO-Afspraken-m.b.t.-PO-in-Noordoost-vs-def-2.pdf)

Auditcommissie Noordoost uitgebreid

Eind vorig schooljaar is Hans Schipaanboord toegelaten tot de auditcommissie. Hans is werkzaam binnen het Hoornbeeck en is ervaren auditor. Onlangs is ook Peter Schreuder bij de auditcommissie gestart. Peter is werkzaam op de Banisschool in Rijssen als IB’er / teamleider en leerkracht. Mochten er in de regio collega’s zijn die ook wel belangstelling hebben voor het auditorschap: leg gerust contact!

Samen Leren Teams (SLT’s) en gebruik Teams als uitwisselplatform

Inmiddels zijn er al heel wat mooie, leerzame momenten geweest.
SLT onderwijsresultaten: omdat er nog wat uren over zijn mogen scholen voor korte vragen of een kort Teams moment nog steeds contact leggen met Bert v/d Mel.
OA-netwerk: Een terugkoppeling naar de deelnemers hopen we in december te kunnen geven. Het zou mooi zijn als de OA’ers ook tussendoor gebruik maken van het platform / OA Team in MS Teams.
HB-netwerk: Het digitale platform / MHB Team in Teams wordt langzaamaan gevuld. Ook daar zou het mooi zijn als er interactie ontstaat. Inmiddels is het plusklasbezoek in Apeldoorn (18 november) ook achter de rug. Een leerzame én praktische middag.
SLT Burgerschap en identiteit: Woensdagmiddag 25 november heeft dat SLT haar eerste digitale moment.
SLT Overgang groep 2 /3: In principe zal er op woensdagmiddag 2 december een tweede moment zijn. Vanwege de omstandigheden digitaal. We hopen dat velen weer aansluiten én het Team in MS Teams weten te vinden.
SLT vernieuwend onderwijs: Het eerstvolgende moment staat gepland voor woensdagmiddag 14 januari 2021.
SLT Klusklas: Het eerste SLT moment is doorgeschoven i.v.m. een onmogelijkheid bij Johan Matze. Dit SLT start nu op 14 januari 2021.
Meer info over een SLT? Nog aansluiten? Problemen om in ‘jouw’ team te komen?  Leg gerust contact met Leonard.

Doorkijkje in de tijd

De directies kunnen in december een korte terugkoppeling verwachten n.a.v. de peiling die uitgezet is over het thema financiële stimulans en verantwoordelijkheid. We proberen ook voor de kerst de deelname percentages van de scholen gebaseerd op de definitieve telling van 1-10-2020 te kunnen delen met de regio.
30 november: laatste Loketvergadering voor de kerstvakantie.
3 december: digitale regiobijeenkomst
9 december: vertelpunt leerkrachten evaluatie passend onderwijs
13 januari: vertelpunt leerkrachten evaluatie passend onderwijs
Vanaf januari 2021 starten de eerste intervisiemomenten weer. Op donderdag 14 januari staat STZW/HLHZ/ZWEL gepland.
Ergens in februari / maart zullen we de financiële verantwoording over 2020 opvragen.