Vacature Ondersteuningsplanraad

De Ondersteuningsplanraad is op zoek naar kandidaten om de vacatures in de oudergeleding en de personeelsgeleding te vervullen. Voor verder informatie verwijzen we naar de brief die de MR/AR van de Bersébascholen hebben ontvangen.