Vacatures

In onze organisatie ontstaan in de komende maanden verschillende vacatures.

 

Raad van Toezicht

In de Raad van Toezicht zijn twee leden, de heren J. Timmer en L. Vogelaar, aftredend en niet herkiesbaar. Op 26 februari en 5 maart is hiervoor in het Reformatorisch Dagblad geadverteerd. Uitgebreidere informatie is te vinden op de website. Reacties ontvangen we graag vóór DV 26 maart 2022 via info@berseba.nl.

 

Regio Randstad

In de komende maanden ontstaan in onze Regio Randstad twee vacatures, namelijk voor zorgmakelaar en voor regiomanager.

De vacature voor zorgmakelaar ontstaat vanwege de pensionering van onze huidige zorgmakelaar, CorJohn van der Beek. De vacature voor regiomanager ontstaat vanwege verschuiving van taken van Jan de Waard, één van de huidige regiomanagers. Hij gaat zich meer richten op beleidsadvisering van Berséba op landelijk niveau.

Voor beide vacatures is al een werving- en selectietraject geweest, maar het is helaas nog niet gelukt om nieuwe collega’s te benoemen. Beide vacatures staan dus nog open. Na de voorjaarsvakantie zullen beide procedures opnieuw gestart worden.

We komen graag in contact met belangstellenden voor deze functies. Voor beide functies is de informatie beschikbaar op de website.