Vereenvoudiging bekostiging

De personele bekostiging in het primair en speciaal onderwijs zal vanaf 2023 op kalenderjaarbasis plaatsvinden. De eerste (nieuwe) teldatum waarop deze bekostiging (en ook de materiële) wordt berekend, is 1 februari 2022. Het ministerie van OCW heeft over de vereenvoudiging een brochure gepubliceerd. Het totaal aantal leerlingen op de scholen van Berséba op deze datum bepaalt de inkomsten van het samenwerkingsverband in 2023. Vanaf 2023 zullen er dan ook beschikkingen opgesteld worden voor een kalenderjaar en niet meer zoals tot heden op schooljaarbasis.

De vijf laatste maanden van 2022 vallen nog onder de oude wijze van bekostiging. U ontvangt nog informatie over de manier waarop u voor deze maanden bekostiging vanuit Berséba ontvangt. Dit geldt ook voor de middelen voor extra ondersteuningsarrangementen. Deze worden tot op heden ook op schooljaar toegekend. Op dit moment vindt binnen Berséba afweging plaats om ook deze op kalenderjaarbasis te beschikken.