Vertrek bestuurder Gert van Leeuwen

Gedurende 12 jaar heeft Gert van Leeuwen zich met veel energie ingezet voor het reformatorisch passend onderwijs. Sinds 2013 is hij bestuurder van Berséba, het Reformatorisch Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Hij combineerde zijn werk bij Berséba met een functie van directeur-bestuurder bij de VCOG in Neder-Betuwe.

Hoewel hij zijn werk nog steeds met veel arbeidsvreugde doet, ontstond in de afgelopen jaren de wens om weer voor één werkgever te gaan werken. De combinatie van meerdere werkgevers is niet optimaal en het is ook goed om na zoveel jaren een andere uitdaging aan te gaan.

Voor Gert was wel duidelijk dat dit een baan in het reformatorisch onderwijs moest zijn. Binnenkort ontstaat er een vacature in het College van Bestuur van het Van Lodenstein College / Hoornbeeck College. Toen deze vacature onder zijn aandacht werd gebracht, heeft hij na ampele overwegingen besloten te solliciteren. De Raad van Toezicht van het VLC / Hoornbeeck College heeft Gert vlak voor de voorjaarsvakantie benoemd als nieuwe bestuurder.

Gert hoopt per D.V. 1 augustus 2020 de overstap maak naar het VO/MBO. De komende tijd zal de procedure opgestart worden om te voorzien in de vacature, die ontstaat door zijn vertrek bij Berséba.