Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering 2019

DV maandag 17 juni 2019 staat de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van ons samenwerkingsverband gepland. Wij attenderen u op een wijziging in de vergadertijd. Gewoonlijk vindt de ALV plaats in de avonduren, van 19.30 tot 21.30 uur. I.v.m. de beschikbaarheid van de spreker is besloten om de vergadering te verplaatsen naar de middag, van 15.30 tot 17.30 uur. Na afloop zal de aanwezigen een broodmaaltijd aangeboden worden.

De vergadering start met een huishoudelijk gedeelte, waarin o.a. de jaarstukken van Berséba aan de orde komen. Dit gedeelte van de vergadering is alleen toegankelijk voor leden van onze Vereniging. Zij worden eind mei per mail hierover geïnformeerd.

Tijdens het tweede deel van de vergadering zal Dr. R. Bisschop, lid van de Tweede Kamer voor de SGP, een toelichting geven op de actuele ontwikkelingen rondom passend Onderwijs en de kritische houding van de Tweede Kamer t.o.v. samenwerkingsverbanden. Vervolgens is er gelegenheid om met de heer Bisschop en de heer Van Leeuwen, bestuurder van Berséba, in gesprek te gaan over de (wenselijke) koers van passend onderwijs. Het tweede deel van de vergadering  vangt aan om 16.30 uur en is toegankelijk voor alle belangstellenden.

Wij hopen u allen op onze ALV te ontmoeten.